POLNÍ DEN BEDNAR

2021

ŘEPKA OZIMÁ

Technologická linka pro pěstování ozimé řepky vychází z potřeby provést čtyři základní pracovní operace. Ozimá řepka vzhledem k termínu setí vyžaduje předplodiny sklizené brzy, proto je vhodnou předplodinou ječmen. Vhodným stanovištěm pro ozimou řepku jsou půdy lehké, střední, hlinitopísčité a hlinité. Vzhledem k termínu výsevu vyžaduje ozimá řepka správně zvolenou agrotechniku, především dokonalé zapravení výdrolu, a dostatek srážek po zasetí.
1. podmítání
SWIFTERDISC XO_F
2. hloubkové kypření
ACTROS RO
3. předseťová příprava
SWIFTER SO_F
4. ZALOŽENÍ POROSTU
OMEGA OO_FL

1. podmítka

swifterdisc xO_F

Vhodnou předplodinou pro řepku ozimou jsou obiloviny – ječmen nebo pšenice. Ihned po sklizni ječmene doporučujeme provést mělkou podmítku, která zapraví posklizňové zbytky do půdy, umožní kontrolovaný růst výdrolu a přeruší vzlínavost půdní vláhy ve svrchní vrstvě půdy.
2-14 cm
4-7.5 m
120-340 k

ZPĚTNÉ UZAVŘENÍ POVRCHU

Zadní pěchy.

Důležitou roli hraje v celém procesu podmítky finální uzavření povrchu. Zavření a utužení zpracovaného povrchu zajistí rovnoměrné vzcházení výdrolu, plevelů a především přispívá k zamezení úniku půdní vláhy.

NAŘEZÁNÍ A PROMÍCHÁNÍ ZBYTKŮ S PŮDOU

Agresivní „A“ disky.

Speciálně tvarované „A“ disky nabízejí ve srovnání s klasickými disky výrazně lepší řezací a mísící efekt. Jejich profilované výstupky nabírají a vynášejí půdu směrem do rostlinného mulče, kde je promíchána s organickým materiálem. Výborné nařezání posklizňových zbytků opět přispívá k nižší spotřebě dusíku pro rozklad organického materiálu.

Nakonfigurujte si svůj stroj dle vašich potřeb

Konfigurovat

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

2. HLOUBKOVÉ KYPŘENÍ

ACTROS RO

Z nedostatku vláhy a malého časového prostoru doporučujeme zapravení vzrostlého výdrolu a přípravu půdy provádět kombinovaným strojem, který v jednom přejezdu nařeže posklizňové zbytky pomocí velkých disků a promíchá je s půdou řadami radlic. V jednom přejezdu jste tak schopni kvalitně a efektivně provést hned několik pracovních operací
5-35 cm
3-3.8 m
180-370 k

ZAPRAVENÍ POSKLIZŇOVÝCH ZBYTKŮ

Zubaté disky 690×6 mm.

Zapravení posklizňových zbytků předplodiny a výdrolu obiloviny je při zpracování půdy před setím řepky velmi důležité. Posklizňové zbytky obilovin škodí při klíčení a vzcházení řepky. Dvě řady zubatých disků o velkém průměru dokáží výborně nařezat a zamíchat zbytky do 18 cm.

NARUŠENÍ UTUŽENÝCH VRSTEV A PROKYPŘENÍ

Radlice Active-Mix.

Intenzivní kypření půdy až do pracovní hloubky 35 cm a narušení utužených vrstev pro snadný přístup vody a vzduchu doporučujeme provádět s radlicemi Active-Mix.

Nakonfigurujte si svůj stroj dle vašich potřeb

Konfigurovat

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

3. PŘEDSEŤOVÁ PŘÍPRAVA (PO ORBĚ)

SWIFTER SO_F

Příprava kompaktorem není po předchozím přejezdu kombinovaným kypřičem nutná, doporučujeme kompaktor využít po orbě nebo na pozemcích s velkým množstvím hrud. Pro drobné osivo řepky ozimé je nutné vytvořit kypré svrchní předseťové lůžko, protože osivo se ukládá do hloubky přibližně 1 cm. Nutné je během přípravy brát pozor na vytváření hrudek, které by osivu při vzcházení odebíraly vodu.
2-12 cm
4-8 m
230-280 k

PRECIZNÍ UROVNÁNÍ POVRCHU

Páskový smyk Crushbar.

Oblíbenou výbavou u kompaktorů je hydraulicky stavitelný páskový smyk Crushbar. Po předchozím hloubkovém zpracování půdy však doporučujeme smyk zcela vyřadit z práce nebo nastavit jen mírný pracovní úhel. Pozemek po kvalitním zpracování kombinovaným kypřičem není nutné srovnávat. Dokážete tak navíc uspořit až 1 l nafty na hektar.

SPECIÁLNĚ NAVRŽENÁ SEKCE

Radličková pracovní sekce s šípovými radličkami.

Pro přípravu půdy v letním období je vhodné použít šípové radličky o rozměru 270 mm, které jsou rozmístěné ve dvou řadách. Půda je díky pracovnímu úhlu radliček agresivně zpracována a tím vznikne nakypřená svrchní vrstva.

ROZDROBENÍ HRUD

Dvouřadé zadní crosskill válce.

Zadní dvouřadé crosskill válce se výborně hodí pro finální rozdrobení hrud a vytvoření povrchu půdy s minimem hrud. Vysoká obvodová rychlost válců nabízí výborný drtící a drobící efekt.

Nakonfigurujte si svůj stroj dle vašich potřeb

Konfigurovat

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

4. ZALOŽENÍ POROSTU

OMEGA OO_FL

Pro zakládání porostů řepky ozimé doporučujeme využít univerzální secí stroj s diskovou přípravou půdy a dvoukomorovým zásobníkem, který vám umožní při setí současně aplikovat hnojivo (Amofos, draselnou sůl + hořečnaté hnojivo) nebo vysévat hlavní plodinu v kombinaci s pomocnou plodinou (řepka ozimá + podsev vikve).
4-9 m
160-470 k
4000-5000 l

VYNIKAJÍCÍ STRUKTŮRA PŮDY

Disková a coulterová pracovní sekce.

V letním období je intenzivní práce předních pracovních disků velmi důležitá. Disky kvalitně nakypří půdu. PROFI coultery zvýší efektivitu disků, tzn. zpracují hroudy po discích, nařežou a zatlačí zbylé rostlinné zbytky zpět do země. Výsledek je kvalitně založený porost s vynikající, uniformní vzcházivostí v rámci celé parcely.

VARIABILNÍ ZAKLÁDÁNÍ POROSTŮ

Dvoukomorový přetlakový zásobník.

Dvoukomorový přetlakový zásobník secího stroje lze využít pro variabilní zakládání porostů, například hlavní plodiny s pomocnou. Tento způsob umožnuje eliminaci eroze, rozvoje plevelů, chorob a škůdců, omezení ztrát dusíku vyplavením v období od výsevu do začátku vegetace nebo zvýšení biologické skladby pěstovaných plodin.

VÝSEV ŘEPKY OZIMÉ DO DVOUŘÁDKŮ.

Speciálně navržená distribuční hlava.

Speciálně navržena distribuční hlava umožňuje výsev řepky ozimé do dvouřádků s roztečí 25 cm a šířkou meziřádku 50 cm. Takto založený porost optimalizuje prostor pro vývoj rostliny, zvyšuje výnosový potenciál a umožnuje jeho meziřádkovou kultivaci, popřípadě výsev pomocných plodin či přihnojení.

Nakonfigurujte si svůj stroj dle vašich potřeb

Konfigurovat

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

kontaktní formulář

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvedení stroje? Kontaktujte nás