Pište info@bednar.com

POLNÍ DEN BEDNAR

2021

JARNÍ JEČMEN

Technologická linka pro zpracování půdy po předchozí sklizni až po založení porostu jarního ječmene zajistí tři pracovní operace. Jarní ječmen je vhodné zakládat na hnědozemích, černozemích nebo hlinitých půdách s dostatečnou zásobou vody a živin v průběhu jara. Nejvhodnější předplodinou jarního ječmene jsou okopaniny.
1. HLOUBKOVÉ KYPŘENÍ
TERRALAND DO
2. PŘEDSEŤOVÁ PŘÍPRAVA
SWIFTER SO_F
3. ZALOŽENÍ POROSTU
EFECTA CE

1. HLOUBKOVÉ KYPŘENÍ

TERRALAND DO

Po sklizni řepy je vhodné pozemek na podzim hloubkově zpracovat kombinovaným dlátovým pluhem, protože půda je značně utužená přejezdy těžkou technikou. Velké disky o průměru 690×6 mm výborně nařežou řepný chrást. Radlice dlátového pluhu pracují v hloubce, kde dokáží narušit utužené půdní části, půdu prokypřit a provzdušnit. Kombinace práce velkých disků a dlát zajistí bezproblémové zapravení velkého množství organického materiálu do půdy.
10-45 cm
4.1-6.4 m
380-620 k

VÝBORNÉ ZPRACOVÁNÍ ŘEPNÉHO CHRÁSTU

Velké disky o průměru 690×6 mm.

Cukrová řepa zanechává na pozemku velké množství posklizňových zbytků – řepný chrást, který je velkým zdrojem dusíku. Zvyšuje se tak riziko poškození ječmene poleháním během růstu. Velké zubaté disky řepný chrást kvalitně nařežou na malé části a dokonale je promíchávají s půdou. Urychlí se tím rozklad organické hmoty a minimalizuje se tak riziko polehání.

NARUŠENÍ UTUŽENÝCH VRSTEV A PROKYPŘENÍ

Radlice Active-Mix.

K zapravení organické hmoty, prokypření půdy a narušení utužených vrstev pro zvýšení propustnosti vody z vyšších vrstev půdy do spodních doporučujeme v podzimním období využít radlice Active-Mix. Speciálně navržené radlice tuto pracovní operaci provedou kvalitně, levně a včas.

ROZDROBENÍ HRUD A UZAVŘENÍ POVRCHU

Zadní Cutpack pěch.

Cutpack pěch je ideální pro rozdrobení větších hrud, které během zimy lépe promrzají nebo na jaře rychleji prosychají. Cutpack pěch se podílí i na urovnání a zpětném utužení zpracovaného povrchu.

Nakonfigurujte si svůj stroj dle vašich potřeb

Konfigurovat

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

2. PŘEDSEŤOVÁ PŘÍPRAVA

SWIFTER SO_F

Kvalitní předseťová příprava je předpokladem k vytvoření podmínek pro dosažení požadovaného výnosu. Přípravu půdy doporučujeme provádět do hloubky 2–3 cm. Důležité je pro osivo ječmene vytvořit pevné podloží, kde se nachází dostatek vláhy, a nakypřenou svrchní vrstvu.
2-12 cm
4-8 m
230-280 k

PRECIZNÍ UROVNÁNÍ POVRCHU

Páskový smyk Crushbar.

Oblíbenou výbavou u kompaktorů je hydraulicky stavitelný páskový smyk Crushbar. Po předchozím hloubkovém zpracování půdy však doporučujeme smyk zcela vyřadit z práce nebo nastavit jen mírný pracovní úhel. Půda je po zpracování a zimě krásně slehlá, takže není potřeba ji znovu srovnávat. Uspoříte tak až 1 l nafty na hektar.

SEKCE IDEÁLNÍ PRO JARNÍ JEČMEN

Gamma hrotová pracovní sekce.

Čtyři řady gamma hrotů pracují pod negativním úhlem. Gamma hroty půdu provzdušní a prohřejí bez rizika vynášení mokrých částic na povrch, čímž zachovají zimní vláhu. Ta je důležitá pro rychlé nastartování růstu jarního ječmene.

ROZDROBENÍ HRUD

Dvouřadé zadní crosskill válce.

Crosskill válce jsou zárukou kvalitně připraveného pozemku s minimálním množstvím hrud. Menší hrudky na povrchu pozemku chrání půdu před výparem a odtokem vody, například v případě náhlých dešťových srážek.

Nakonfigurujte si svůj stroj dle vašich potřeb

Konfigurovat

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

3. ZALOŽENÍ POROSTU

EFECTA CE

Jarní ječmen je vhodné vysévat co nejdříve na jaře. Při zakládání porostu je nutné předejít takzvanému „zamazání osiva“, které by znamenalo snížení výnosu. Výsev ječmene lze provádět v kombinaci s PROFI coultery, které zajistí dodatečné prohřátí a provzdušnění horních vrstev půdního profilu.
12 m
300-450 k
6000 l

VÝSEV OSIVA A APLIKACE HNOJIVA

Dvoukomorový přetlakový zásobník.

Potřebnou dávku dusíku lze místo plošné aplikace před setím cíleně aplikovat v průběhu setí díky dvoukomorovému přetlakovému zásobníku secího stroje. To umožňuje v jednom přejezdu vysévat plodinu společně s aplikací hnojiva do meziřádku nebo mísením osiva s hnojivem v dávkovacím potrubí. Dávka hnojiva a zvolený výsevek jsou na sobě zcela nezávislé.

VÝBORNÉ ULOŽENÍ OSIVA

Speciálně navržená secí botka.

Dvoudisková secí botka s předsazením jednoho z disků vytváří čistou a připravenou drážku pro rovnoměrné uložení osiva. Mezi oběma disky se nachází klasická nebo karbidová stěrka. Osivo je následně přikryto jemnou zeminou a přitlačeno k půdě hloubkovým kolečkem.

Nakonfigurujte si svůj stroj dle vašich potřeb

Konfigurovat

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

kontaktní formulář

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvedení stroje? Kontaktujte nás