POLNÍ DEN BEDNAR

2021

OZIMÁ PŠENICE

Technologická linka pro ozimou pšenici zajišťuje čtyři pracovní operace. Pšenice ozimá je nejpěstovanější obilovinou. Vhodnou předplodinou pro pšenici je řepka ozimá, luskoviny nebo brambory. Často se však pěstuje po sklizni kukuřice na zrno. Pro pšenici ozimou jsou vhodné hlinité a jílovitohlinité půdy s dobrou zásobou živin. Pro výnos je rozhodující hnojení dusíkem.
1. podmítka
ATLAS AO_PROFI
2. KYPŘENÍ DO STŘEDNÍ HLOUBKY
FENIX FO
3. ZALOŽENÍ POROSTU
OMEGA OO_FL
4. PROVZDUŠNĚNÍ POROSTU
STRIEGEL-PRO PN

1. podmítka

ATLAS AO_PROFI

Kukuřice jako předplodina zanechává na pozemku velké množství posklizňových zbytků, které je potřeba kvalitně zapravit. S úspěchem pro to využijete diskový podmítač s velkým průměrem disků, který umožňuje kvalitní promíchání zbytků s půdou do hloubky více než 10 cm.
6-16 cm
5-6 m
250-350 k

HOSPODAŘENÍ S POSKLIZŇOVÝMI ZBYTKY

Řezací válec Trash Cutter.

Posklizňové zbytky jsou důležitým zdrojem organické hmoty, která je nezbytná pro zvyšování kvality půdního prostředí. Pro jejich snadnější rozklad je vhodné je nadrtit pomocí řezacího válce Trash Cutter. Řezací válec je tvořen ostrými břity ve tvaru šroubovice. Vysoká obvodová rychlost zaručuje skvělý řezací efekt.

NAŘEZÁNÍ A PROMÍCHÁNÍ ZBYTKŮ S PŮDOU

Agresivní „A“ disky.

Speciálně tvarované „A“ disky nabízejí ve srovnání s klasickými disky výrazně lepší řezací a mísící efekt. Jejich profilované výstupky nabírají a vynášejí půdu směrem do rostlinného mulče, kde je promíchána s organickým materiálem. Výborné nařezání posklizňových zbytků opět přispívá k nižší spotřebě dusíku pro rozklad organického materiálu.

Nakonfigurujte si svůj stroj dle vašich potřeb

Konfigurovat

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

2. KYPŘENÍ DO STŘEDNÍ HLOUBKY

FENIX FO

Podmítnutou půdu stačí před setím ozimé pšenice zpracovat univerzálním kypřičem. V jednom přejezdu dokáže kypřič kvalitně připravit seťové lůžko.
5-35 cm
5.3-5.9 m
300-450 k

ZAPRAVENÍ A PROKYPŘENÍ

Třířadé uspořádání pracovních slupic.

Prokypření půdy před setím doporučujeme provádět do hloubky 20 cm. Pro tuto operaci jsou vhodná dláta s křídly, která perfektně nakypří půdu do středních hloubek a rovnoměrně ji promísí.

SROVNÁNÍ PŮDNÍHO POVRCHU

Zahrnovací sekce a páskový smyk.

Za radlicovou pracovní sekcí se nachází zahrnovací sekce, která srovnává nerovnosti vzniklé během kypření. Pro ještě lepší urovnání povrchu může být navíc kypřič vybaven zadním páskovým smykem, který je umístěn před zadními pěchy.

ZPĚTNÉ UZAVŘENÍ POVRCHU

Zadní pěchy.

Důležitou roli v celém procesu přípravy půdy hraje finální uzavření povrchu. Uzavření zpracovaného povrchu přispívá k zamezení úniku půdní vláhy.

STEJNÁ DRÁHA DLÁT A OBRUČÍ VÁLCŮ

Do detailu promyšlená konstrukce stroje.

Za každou radličkou (v případě double válce) je vždy jedna obruč, která tak utužuje povrch půdy ve stejné dráze, jako pracuje radlička. Tím je zaručeno lepší zpětné utužení zpracovaného půdního profilu a lepší vzcházení výdrolu.

Nakonfigurujte si svůj stroj dle vašich potřeb

Konfigurovat

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

3. ZALOŽENÍ POROSTU

OMEGA OO_FL

Pro zakládání porostů pšenice ozimé doporučujeme využít univerzální secí stroj s diskovou přípravou půdy a dvoukomorovým zásobníkem, který vám umožní při setí současně aplikovat hnojivo nebo vysévat hlavní plodinu v kombinaci s pomocnou plodinou (pšenice ozimá + hrách setý).
4-9 m
160-470 k
4000-5000 l

VYNIKAJÍCÍ STRUKTŮRA PŮDY

Disková a coulterová pracovní sekce.

V podzimním období je intenzivní práce předních pracovních disků velmi důležitá. Disky kvalitně nakypří půdu. PROFI coultery zvýší efektivitu disků, tzn. zpracují hroudy po discích, nařežou a zatlačí zbylé rostlinné zbytky zpět do země. Výsledek je kvalitně založený porost s vynikající, uniformní vzcházivostí v rámci celé parcely.

VARIABILNÍ ZAKLÁDÁNÍ POROSTŮ

Dvoukomorový přetlakový zásobník.

Dvoukomorový přetlakový zásobník secího stroje lze využít pro variabilní zakládání porostů, například hlavní plodiny s pomocnou. Tento způsob umožnuje eliminaci eroze, rozvoje plevelů, chorob a škůdců, omezení ztrát dusíku vyplavením v období od výsevu do začátku vegetace nebo zvýšení biologické skladby pěstovaných plodin.

VÝSEV PŠENICE S POMOCNOU PLODINOU

Založení porostů do různé hloubky i ob řádek.

Speciálně navržená distribuční hlava umožňuje výsev plodiny i ob řádek, například pro meziřádkovou vzdálenost 25 nebo 33 centimetrů. Pokud budete sít secím strojem dvě plodiny ob řádek, můžete každou zakládat do jiné hloubky. Přenastavením opěrných koleček se nastaví různá hloubka setí v sudých a v lichých botkách.

Nakonfigurujte si svůj stroj dle vašich potřeb

Konfigurovat

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

4. PROVZDUŠNĚNÍ POROSTU

STRIEGEL-PRO PN

Staronovým trendem v agrotechnice obilovin je ošetřování porostu prutovými branami. Zajistí mechanické odstranění plevelů, provzdušnění půdy a zlepšení propustnosti živin ke kořenům.
0-4 cm
6-9 m
80-220 k

ZARUČENÁ ŠETRNOST K POROSTU

Pět řad prutů.

Prutové brány STRIEGEL-PRO PN jsou vybaveny pětiřadou prutovou pracovní sekcí o rozměru jednotlivých prutů 16 × 700 mm. Toto uspořádání zajišťuje velké překrytí jednotlivých prutů. Prutovou sekci lze jednoduše hydraulicky nastavit z kabiny traktoru.

Nakonfigurujte si svůj stroj dle vašich potřeb

Konfigurovat

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

kontaktní formulář

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvedení stroje? Kontaktujte nás