Pište info@bednar.com

POLNÍ DEN BEDNAR

2021

cukrová řepa

Technologická linka pro pěstování cukrové řepy vychází z potřeby provést čtyři základní pracovní operace. Cukrovou řepu je vhodné pěstovat na hlubokých půdách, nejlépe na černozemích, hnědozemích nebo nivních půdách. Cukrová řepa vyžaduje dobře zvolený způsob podzimního zpracování půdy, který je důležitý pro vytvoření správného půdního prostředí (velikost půdních částic, narušení utužených vrstev) a následně pro snadný rozvoj kořenů a bulev.
1. podmítání
SWIFTERDISC XO_F
2. hloubkové kypření
TERRALAND TN / TERRASTRIP ZN
3. předseťová příprava
SWIFTER SO_F / VERSATILL VO_PROFI
4. meziřádková kultivace
ROW-MASTER RN_S

1. podmítka

swifterdisc xO_F

Vhodnou předplodinou pro cukrovou řepu jsou ozimé obiloviny, například ozimá pšenice. Po sklizni pšenice doporučujeme provést mělkou podmítku, která zapraví posklizňové zbytky do půdy, umožní kontrolovaný růst výdrolu a přeruší vzlínavost půdních vláhy ve svrchní vrstvě půdy.
2-14 cm
4-7.5 m
120-340 k

HOSPODAŘENÍ S POSKLIZŇOVÝMI ZBYTKY

Řezací válec Trash Cutter.

Posklizňové zbytky jsou důležitým zdrojem organické hmoty, která je nezbytná pro zvyšování kvality půdního prostředí. Pro jejich snadnější rozklad je vhodné je nadrtit pomocí řezacího válce Trash Cutter. Řezací válec je tvořen ostrými břity ve tvaru šroubovice. Vysoká obvodová rychlost zaručuje skvělý řezací efekt.

NAŘEZÁNÍ A PROMÍCHÁNÍ ZBYTKŮ S PŮDOU

Agresivní „A“ disky.

Speciálně tvarované „A“ disky nabízejí ve srovnání s klasickými disky výrazně lepší řezací a mísící efekt. Jejich profilované výstupky nabírají a vynášejí půdu směrem do rostlinného mulče, kde je promíchána s organickým materiálem. Výborné nařezání posklizňových zbytků opět přispívá k nižší spotřebě dusíku pro rozklad organického materiálu.

Nakonfigurujte si svůj stroj dle vašich potřeb

Konfigurovat

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

2. HLOUBKOVÉ KYPŘENÍ (I. VARIANTA)

TERRALAND TN

Pozemek pro cukrovou řepu doporučujeme na podzim hloubkově zpracovat dlátovým pluhem do hloubky 40 centimetrů. Ve svrchní vrstvě dojde ke kvalitnímu zapravení posklizňových zbytků a jejich promíchání s půdou, ve spodní vrstvě pak k narušení utužených půdních částic.
15-65 cm
3-4 m
150-350 k

NARUŠENÍ UTUŽENÝCH VRSTEV A PROKYPŘENÍ

Radlice Active-Mix.

K zapravení organické hmoty, prokypření půdy a narušení utužených vrstev pro zvýšení propustnosti vody z vyšších vrstev půdy do spodních doporučujeme v podzimním období využít radlice Active-Mix. Speciálně navržené radlice tuto pracovní operaci provedou kvalitně, levně a včas.

ROZDROBENÍ HRUD A UZAVŘENÍ POVRCHU

Zadní hrotový válec.

Dvouřadé zadní hrotové válce přispívají k narušení a rozdrobení větších hrud, které během zimy lépe promrzají nebo na jaře rychleji prosychají. Hrotové válce se podílejí i na urovnání a zpětném utužení zpracovaného povrchu.

Nakonfigurujte si svůj stroj dle vašich potřeb

Konfigurovat

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

2. HLOUBKOVÉ KYPŘENÍ (II. VARIANTA)

TERRASTRIP ZN + COMBO SYSTEM CS

Moderní technologií přípravy půdy pro cukrovou řepu je pásové zpracování s uložením atraktivního hnojiva do půdy. Půda se zpracuje v pásech s meziřádkovou vzdáleností 45 cm, do kterých se následně ukládá v hloubce 15-20 cm hnojivo, které je pro rostlinu snadněji využitelné (rostlina rychleji a lépe zakořeňuje). Výsev cukrové řepy probíhá v následujícím roce s využitím satelitní navigace do předem zpracovaných a nakypřených pásů.
Více o hloubkovém kypření v agromanual.cz
20-55 cm
3.5-5.6 m
300-460 k
5000 l

RADLICE S APLIKAČNÍ KONCOVKOU

Radlice Active-Mix.

Lomený úhel pracovních těles umožňuje snadný vstup do půdy. Radlice řádkového kypřiče je vhodné osadit distribučními koncovkami pro profilové hnojení, které výrazně přispívá ke zvýšení výnosu bulev i vyšší cukernatosti.

APLIKACE DVOU DRUHŮ HNOJIV

COMBO SYSTEM CS.

Dvoukomorový zásobní vůz COMBO SYSTEM CS umožnuje během hloubkového zpracování půdy aplikaci dvou typů hnojiv nebo využití obou komor zásobníku na jeden druh hnojiva. Hnojivo je možné z jednotlivých komor dávkovat nezávisle dle předem nastavených dávek.

Nakonfigurujte si svůj stroj dle vašich potřeb

Konfigurovat

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

3. PŘEDSEŤOVÁ PŘÍPRAVA (I. VARIANTA)

SWIFTER SO_F

Kvalitní předseťová příprava je předpokladem k vytvoření podmínek pro dosažení požadovaného výnosu. Přípravu půdy doporučujeme provádět do hloubky 2–3 cm. Důležité je pro osivo cukrové řepy vytvořit pevné podloží, kde se nachází dostatek vláhy, a nakypřenou svrchní vrstvu.
2-12 cm
4-8 m
230-280 k

PRECIZNÍ UROVNÁNÍ POVRCHU

Páskový smyk Crushbar.

Oblíbenou výbavou u kompaktorů je hydraulicky stavitelný páskový smyk Crushbar. Po předchozím hloubkovém zpracování půdy však doporučujeme smyk zcela vyřadit z práce nebo nastavit jen mírný pracovní úhel. Půda je po zpracování a zimě krásně slehlá, takže není potřeba ji znovu srovnávat. Uspoříte tak až 1 l nafty na hektar.

SPECIÁLNĚ NAVRŽENÁ SEKCE

Radličková pracovní sekce pro cukrovou řepu.

Radličková sekce SB je osazena radličkami o šířce 170 mm, které nevyvolávají vertikální míchání, ale zaručují celoplošné podříznutí půdy s možností velmi mělkého zpracování. Radličky zamezují výparu jarní vláhy a vytvářejí precizně zpracované, provzdušněné a prohřáté seťové lůžko.

ROZDROBENÍ HRUD

Dvouřadé zadní crosskill válce.

Crosskill válce jsou zárukou kvalitně připraveného pozemku s minimálním množstvím hrud. Menší hrudky na povrchu půdy chrání půdu před výparem a odtokem vody, například v případě náhlých dešťových srážek.

Nakonfigurujte si svůj stroj dle vašich potřeb

Konfigurovat

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

3. PŘEDSEŤOVÁ PŘÍPRAVA (II. VARIANTA)

VERSATILL VO_PROFI

Kromě klasického kompaktoru je možné na jaře využít i univerzální kypřič, který je vybaven pouze zadním pěchem. Toto řešení může být zajímavé zejména pro pozemky náchylnější k zamokření, kde lze přípravu půdy provést rychleji, pozemek otevřít a proteplit.
2-15 cm
6-7.5 m
200-350 k

PRECIZNÍ UROVNÁNÍ POVRCHU

Páskový smyk Crushbar.

Hydraulicky stavitelný páskový smyk Crushbar je oblíbenou výbavou strojů pro předseťovou přípravu půdy. Po předchozím hloubkovém zpracování půdy však doporučujeme smyk zcela vyřadit z práce nebo nastavit jen mírný pracovní úhel. Půda je po zpracování a zimě krásně slehlá, takže není potřeba ji znovu srovnávat. Uspoříte tak až 1 l nafty na hektar.

OTEVŘENÍ A PROHŘÁTÍ PŮDY

Radlička s křídly.

Jarní předseťovou přípravu doporučujeme provádět na maximální hloubku 3 cm. Pro tuto pracovní operaci je vhodné slupice osadit radličkami o šířce 200 mm, které zaručují výborné zpracování celého půdního profilu.

Nakonfigurujte si svůj stroj dle vašich potřeb

Konfigurovat

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

4. MEZIŘÁDKOVÁ KULTIVACE

ROW-MASTER RN_S

V období růstu doporučujeme provádět meziřádkovou kultivaci za účelem výrazného zlepšení vegetačních podmínek. Narušení půdního škraloupu po dešti znamená více vzduchu pro porost, který může pokračovat v bezproblémovém růstu. V období sucha se plečkováním vytváří izolační vrstva a snižuje odpar. Plečkování je nepostradatelné pro mechanickou regulaci plevelů, popřípadě pro dodatečnou aplikaci živin .
2-12 cm
3-12 m
50-200 k

PŘIZPŮSOBENÍ STÁDIU A PŮDNÍM PODMÍNKÁM

Výměnné sekce.

V závislosti na růstové fází a typu půd lze meziřádkový kypřič přizpůsobit vegetačnímu stádiu snadnou výměnou pracovních sekcí. Jednotlivé pracovní sekce lze osadit radličkami, kombinací radliček a dlát nebo přihrnovacím dlátem s odhrnovačkou.

AUTOMATICKÉ NAVÁDĚNÍ V POROSTU

Kamera CultiCam.

Naváděcí kamera CultiCam snímá linie řádků, následně předává informaci systému, který posílá data řídící jednotce a ta vysílá signály pro pohyb hydraulického rámu. Kamera dokáže navádět pracovní jednotky již od raného vzcházení porostu a významně zvyšuje produktivitu a komfort práce.

APLIKACE MINERÁLNÍHO HNOJIVA

V kombinaci se zásobníkem FERTI-BOX FB.

V průběhu vegetace je vhodné porost obohatit o potřebné živiny aplikací potřebného minerálního hnojiva. Pro tuto pracovní operaci je meziřádkový kypřič vybaven sadou pro aplikaci hnojiva s rozvody vedoucími z předního zásobníku FERTI-BOX FB.

Nakonfigurujte si svůj stroj dle vašich potřeb

Konfigurovat

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

kontaktní formulář

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvedení stroje? Kontaktujte nás